Studio Sorl

Studio Sorl

Ljudläggning, ljudmix, dialogläggning, effektläggning, musikläggning, tramp (foley), eftersynk (adr), locationljud

Robert Sörling

073-640 45 47

robert@studiosorl.com